Sportika vzw

FAQ

De sportkampen vinden plaats in het gemeentelijk sportcentrum , P. Van Cauwelaertstraat 40 te 1740 Ternat.  Op 5 min stapafstand van de markt. Het centrum bevat een grote sportzaal, een gevechtsportzaal, een danszaal, twee voetbalvelden, beach terreinen, tennisvelden, een skate piste, een speelweide, een 25m zwembad, een rustig park aan de achterzijde en een ruime parking

Kinderen vanaf drie jaar tot tieners van ongeveer 14 jaar.

De sportactiviteiten beginnen stipt om 9u en eindigen om 16u. De activiteiten duren gemiddeld  35 à 40 minuten waarna er een pauze is van een tiental minuten waarin de sporters veranderen van sportterrein of effectief even de tijd nemen om een kleinigheid te eten of te drinken.

Sommige activiteiten zoals fietsen, een zwembeurt of een zoektocht kunnen gespreid zijn over twee periodes.
De middagpauze duurt van 12u tot 13u. De kinderen mogen na het eten onder toezicht vrij spelen. 


Het programma is vanaf de vooravond van het kamp te consulteren op onze site en hangt ook heel de week uit in de inkomhal van het sportcentrum.


Het is belangrijk dat iedereen tijdig aanwezig is zodat de groepen niet gestoord worden door laatkomers tijdens het sporten. 

De groepsindeling gebeurt de eerste sportdag om 9u.

De kinderen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën. De groepen zijn gemengd.

  • Op het inschrijfstrookje dien je de school te vermelden waar je kind naar toe gaat.  Kinderen van hetzelfde leerjaar en uit dezelfde school zetten we automatisch samen in de groep.
  • Broers of zussen van verschillende leeftijden mogen bij elkaar zitten indien gewenst. Die komen dan terecht in een leeftijdsgroep die tussen hun geboortejaren ligt. 
  • Kinderen uit verschillende scholen van hetzelfde geboortejaar kunnen samen zitten indien dit gevraagd wordt op het inschrijfformulier.  

De monitorengroep bestaat uit kleuterleid(st)ers, onderwijzer(es)s(en), bachelors en masters LO of sportspecialisten. Personen in opleiding kunnen als hulpmonitor fungeren indien nodig.

Alle kinderen worden verondersteld toe te komen in sportieve kledij. 
Neem een lunchpakket mee en voldoende drankjes voor overdag.  
Je zwemgerief niet vergeten want we gaan bijna dagelijks zwemmen.
Een badmuts is niet verplicht in het Ternatse zwembad. 
In de sportzalen moet je schoenen dragen waarmee je niet buiten loopt. Voorzie dus een extra paar nette sportschoenen. Wij beschikken zelf over alle sportmateriaal.  Een fiets of inline skates hebben we echter niet. Als deze activiteiten  op het programma staat zullen we  vooraf vragen om dit mee te brengen. 

De deelnemers zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen en dit volgens de normen van de RIZIV nomenclatuur. Deelnemers dienen dus aangesloten te zijn bij een ziekenfonds. Bij ernstige blessure of ziekte tijdens het kamp verwittigen we  de ouders. Ouders betalen de doktersrekening en krijgen dan een deel terugbetaald door de mutualiteit. Het verschil wordt door onze verzekering terug betaald indien het bedrag de franchise overtreft.

Voor elk deelnemend kind beneden de 14 jaar ( op het moment van deelname ) wordt er per kamp een attest opgemaakt. Ouders kunnen hiermee 14,40 euro per dag inbrengen voor aftrek in hun belastingsaangifte van het daaropvolgende jaar ( = 72 euro per week )
In de loop van de maand mei klik je elders op deze site "fiscaal attest" aan. Op het blad dat dan te voorschijn komt tik je de volledige naam en geboortedatum van je kind het kind in dat heeft deelgenomen. Het attest, waar alle periodes van deelname opstaat, zal onmiddellijk in je mail box worden bezorgd. Je moet het dan alleen nog uitprinten. Opgelet : controleer ook even je spam als je het attest niet direct vindt.

Wij voorzien opvang vanaf 8u en tot 17u. 
Wie vroeger of later opvang wenst kan zich richten tot kinderopvang Infano aan de Keizerstraat in Ternat. Op 5 min stapafstand van het sportcentrum. Met hen kan je afspraken maken. Ze brengen de kinderen naar het kamp en komen ze ook ophalen.

Sportief gedrag, netheid, respect voor anderen en voor het materiaal zijn houdingen waar we veel belang aan hechten.

Herhaald ongepast gedrag zal door de monitorengroep worden besproken. Ouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld en in het slechtste geval zal de deelnemer het sportkamp dienen te verlaten.

Wij vergewissen ons van de ziekte of kwetsuur. Wij brengen de ouders op de hoogte, verzorgen je kind en/of gaan mee naar de dokter of het ziekenhuis in samenspraak met de ouders. 

Indien het om een kwetsuur gaat worden de gemaakte dokterskosten terugbetaald door de verzekering. Indien dit bedrag de vrijstelling niet overschrijdt zal Sportika de kosten op zich nemen. 

Je kind kan zeker deelnemen.

Voor de niet-zwemmers geven wij eerst watergewenning en nadien zweminitiatie. Uiteraard mogen zij ook elke les een beetje spelen in het water. 

Kinderen kunnen moeilijk uren aan een stuk sporten zonder te recupereren. Met een film- en knutselactiviteit bouwen we zowel in de voormiddag als in de namiddag 45 minuten actieve pauze in. 

  • Annulatie voor aanvang van de betrokken schoolvakantie (Kerstvakantie / Paasvakantie /Zomervakantie) 

a. zonder doktersattest

Zonder doktersattest is er geen terugbetaling mogelijk.  

b. Met doktersattest 

De deelnemer die annuleert met een geldig doktersattest krijgt het inschrijvingsgeld - mits het betalen van 10 euro (per kind) administratiekosten - terugbetaald. 

 

  • Annulatie tijdens het sportkamp  

a. Zonder doktersattest

 Zonder doktersattest is er geen terugbetaling mogelijk.  

b. Met doktersattest 

De deelnemer die annuleert met een geldig doktersattest krijgt vanaf 3 opeenvolgende dagen (of meer) afwezigheid het inschrijvingsgeld voor de afwezige dagen terugbetaald. 

Bij 2 dagen (of minder) afwezigheid is er geen terugbetaling mogelijk. 

Het doktersattest moet ons bereiken ten laatste binnen 7 dagen na afloop van het sportkamp, anders is er geen terugbetaling mogelijk. 

 

Met onderstaande kortingen kan je rekening houden.

1. Leden van een mutualiteit genieten mooie kortingen op een sportkamp. Vaak tot 5 euro per dag met een max van 100 euro per jaar.
    In je account kan je een standaard attest van deelname vinden waar je mee naar je ziekenfonds kunt. Let op, deze attesten zijn pas
    downloadbaar na afloop van elk sportkamp. 

2. Sportika is een door de gemeente erkende sportorganisatie. Dat biedt voordelen. Als je kind nog geen 14 jaar is kan je via je fiscaal
    attest een bedrag van 14,40 euro per sportkampdag recupereren. De uitgaven voor een kamp kan je ingeven in het aanslagjaar van
    het volgende kalenderjaar. ( b.v. een betaald kamp van 2022 geef je aan in je belastingaangifte van het aanslagjaar 2023 ).
    Het fiscale attest voor deze kampen vind je, vanaf half mei, terug onder de rubriek "fiscaal" op onze home pagina. 

3.Sportika organiseert 11 kampen in een kalenderjaar. ( 2 kampen in het kerstverlof, 2 in het paasverlof en 7 in de zomervakantie )
  De Sportika kortingen worden per kalenderjaar en per apart kind in je account toegestaan
  Voor inschrijvingen van hetzelfde kind in hetzelfde kalenderjaar gelden volgende kortingen : gaat in voege vanaf 02/01/2023
     * inschrijving 1,2 en 3 geen korting
     * 5 euro korting voor een vierde  inschrijving.
     * 10 euro korting voor een vijfde, zesde,.... inschrijving.
 Het aantal inschrijvingen wordt automatisch bijgehouden zodat de kortingen bij de betaling  automatisch worden toegekend. 

     

Tien dagen na het einde van het kamp kan je via je account ( mijn kind ) dit attest downloaden 

Het rijksregisternummer is een getal van 11 cijfers op de achterkant van de identiteitskaart (eID), voorkant van het Kids-ID of rechts bovenaan op de ISI+ kaart van je kind.
Om te voldoen aan de verplichting vanuit de overheid wordt het rnummer van de ouder en de deelnemende kinderen automatisch opgevraagd als er op het Sportika account wordt ingelogd. Zolang dit niet gebeurd kan er niet verder worden gewerkt..